Risalei Nur Kadir Gecesi

Risalei Nur Kadir GecesiHer türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah'ın adıyla. Ama Kadir Gecesi Rabbimize dua gecesi, kulluğumuzu daha güzel yapma gecesi. " (Kadir Sûresi 1-5) Allah dostları bu gecelerde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Bediüzzaman Hazretleri, tarikata karşı değildi. Arşiv Beraber Okuyalım Beraber Okuyalım - 31. Şimdiden biz tedbir ettik ki: İki Kur'an'ı, Risale-i Nur'un buradaki has . Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye azalığı, Birinci Dünya Savaşı'nın Kafkasya Cephesi'nde milis alay kumandanlığı yapmıştır. 5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. “Biz Onu [Kur’ân’ı] Kadir Gecesi’nde indirdik. Cüneyt GÖKÇE Moderatör: Caner KUTLU "Kadir Geceniz Mübarek Olsun" 495 Views. ) ve Abdulkadir Geylani'nin Risale-i Nur'a gaybî işaretlerinin izahının yer aldığı bu eser Risale-i Nur Külliyatının mânâ alemindeki yerini ve ehemmiyetini ortaya koyan önemli bir eserdir. *LEYLE-İ MÜBÂREKE 44/ ed-Duhân -1-2-3-4- Hâ mîm, o apaçık kitaba yemin olsun. Risale-i Nur Külliyatı 2 Renk Çanta Boy - 14 Kitap Takım. <iframe src="https://www. Risale-i Nur Külliyatının bir çok yerinde Kadir Gecesi'nin makbuliyeti, önemi ve ihyasına dair ifadeler yer alıyor. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir” 1 buyurduğu; Peygamber Efendimiz’in (asm), “Allah Kadir Gecesini ümmetime hedi. Ondan önce hiç kimseye vermemiştir" 2 buyurduğu kadri ve kıymeti yüce bir geceye giriyoruz. Kadirgecesi bin aydan daha hayırlıdır. Rahmân-ı Rahîm olan Allah'ın, Furkan-ı Hakîmi Arş-ı Azîmden üzerine indirdiği zât olan Efendimiz Muhammed'e (a. Kadir gecesi risale-i nur | ÜST Kadir Gecesi Tebrik Kartı Ağu 22 MuDu tarafından eklendi. Çünkü bu kararla biz bin ay da yaşasak daha temiz bir hayat yaşayacaktık. Mevki, şeref, değer ve azamet gecesi demektir. 1 Kadir Gecesi izle|indir 17-10-08, 18:50 #2: hazalsoraff. Arka renkleri, yazı renklerini/sitillerini, yazı. RİSALE-İ NUR'DAN Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr'i tahsis etmişler. Risale I Nur Cuma Mesajları Gecesi 2021 yılı 8 Mayıs Cumartesi gecesi Mübarek Kadir Gecesi idrak edilecek Bu önemli ve kutlu günde vatandaşlar tarafından. ) ümmetinin iyilikleri adedince milyon salât ve milyon selâm olsun. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır. Mübarek Ramazan Ay’ı Kadir Gecesini. Posted by HacıAta 08 Temmuz 2010. Nasıl bir ajanmış, hele bir öğreneyim, diye bütün Risale-i Nur Külliyatını edinip okudum. "Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Cennetteki köşk ve sarayları sanki 30 binde bir fiyatına satmaktadır bu gece. 2021 aksami mubarek Kadir gecesi özel dersi …İnsanlarda (veli), cum'ada (dakika-i icabe), ramazanda (leyle-i kadir), esma-ül hüsnada (ism-i a'zam), ömürde (ecel) meçhul kaldıkça,sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet…. Hikâyelerin manaları, sonlarındaki hakikatlerdir. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Biz onu mübârek bir gece de indirdik. ) Risale-i Nur'un birinci talebesi İbrahim Hulus Yahyagil, 1896 yılında Ramazan ayının birinci gecesi Elazığ'daki Kesrik köyünde. Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Beratınızı ruh u canımızla tebrik ederiz. Daire-i Nur dâhilinde olanlar, onun başka bir fikir ve ha­reket tarzını getire­mezler. Konbuyu başlatan Yeltegiyan; Başlangıç tarihi 9 Mar 2008; Etiketler abbã¢s arz ã§ikar birlik buna cebrail delildir derece. ölüden medet ummak ve şefaat gibi çarpık inançların içerisinde olduğunu bilmenizde fayda var değerli insanlar. “Kadir gecesinin alametleri: Alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. risale-i nur ilahi kıyamet alametleri beklenen Mehdi ve Risale-İ Nur hz. Kadir Gecesi'nin fazileti ile ilgili hadis-i şerifler: "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır. Şefkati sonsuz olan Vedudun bir hediyesi, Hak etmeden insanı verilenin ta kendisi. Kadir Gecesi ve Kur'anın Hayatımıza İnzali. Takdîr-i İlâhîde hükmolunmuş işlerin, yahut birçok işlere hükmeden muhkem emirlerin ayırt edildiği gece anlamına gelir. 1) Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir gecesi, işte böyle tarif ediliyor Kadr suresinde. Program sonunda Hatim ile kıldırdığımız teravih namazları için. En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Risale-i Nur'da Kadir Gecesi Mesajları; Prof. 95-96) anlattığına göre babası, imam Malik neslinden, zahiri ve batıni ilimlere vakıf bir alim olan Malatyalı abdülcemil imam'dır. Ramazan ayında herbir salih amele veya Kuran harfine bin sevap ve Kadir gecesi nde otuz bin hasene veriliyor. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ. Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi mübarek Kadir Gecesi. konacağını bile Said Nursî belirlemiştir. "Tamam, o zaman ben de molalarda oyun oynarım. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. de Üstad Bediüzzama­n Said Nursî, Risalei Nur Külliyatın­ın mühim kısımların­ın Ramazan-ı şerifte ve namaz tesbihatın­da ilham edildiğini vurgular. İkincisi, zamanla mukayyet olan beden örtüsünden sıyrılmayla ruhen yükselip, dün geceki kadir gecesini öbür gün bayram gecesi ile beraber, bugünkü gibi hazır görmektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi, hizmetkarı ve varisi Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Mirac gecesi münasebetiyle bir lahika neşretti; بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ Aziz, sıddık kardeşlerim! Leyle-i Mi'rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu aşr-i âhir-i Ramazan'da her gece, hususan tek gecelerde Leyle-i Kadrin bulunmak ihtimali kuvvetli olduğunu hadis-i şerif ferman ediyor. rekatlarda aynı şekilde kılınır. Risale-i Nur'da "Avrupa" kavramı çerçevesinde daha çok medeniyetin incelendiği, kıyasların ve karşılaştırmaların bu eksende yapıldığı söylenebilir. Aşağıdaki kategorileri rahatlıkla kullanabilirsiniz: - Kadir Gecesi Mesajları - Ramazan Bayramı Mesajları - Kurban Bayramı Mesajları - Berat Kandili Mesajl…. Tel: +90 312 341 21 21 (PBX) Faks: +90 312 384 66 33. 1-KADİR GECESİNİN FAZİLETİ Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 1- Biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR? • Tilavet-i Kur'ân, namaz, dua ve ilim gibi bütün ibadet çeşitleri ile Kadir Gecesi ihya edilmelidir. Fakat Risale-i Nur, tokatlarda istimal edilmez ve niyet ve kast ile tokatlar gelmez. )'ı ve analarımızı babalarımızı ve bütün geçmişlerimizi meşayih ve üstadlarımızı, Risale-i Nur . Öyle ise; Risale-i Nur; münhasıran âfâkidir, Onda nefisle mücahede yoktur, demek. 11 Eylül 2020 Cuma Mesajları- Resimli Cuma Mesajları 11 Eylül itibari ile bir Mübarek Cuma gününe kavuşmanın daha heyecanı içerisindeyiz. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre inmiştir. Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. kadİr gecesİ İÇİn 16 İpucu! Leylet ül-Kadr (Kadir Gecesi) Kur'ân'da "bin aydan hayırlı" (97:3) olarak tarif edilir. Sözler, 269, Yirmiikinci Söz'de geçen;. 2021 aksami mubarek Kadir gecesi özel dersi …İnsanlarda (veli), cum’ada (dakika-i icabe. RİSALE-İ NUR (Pdf dosya) - nurunbekcisi. risale i nur kadir gecesi ile ilgili 1 haber listeleniyor. Risale-i Nur, bu zamanda ehl-i iman ve slâm için ön plânda ele alınması îcabeden, ehl-i iman elinde manevî elmas bir kılınçtır. Filistin: Aksa baskını, Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değer. FETÖ üzerinden Risale-i Nur'u karalamaya çalışan Osman Ünlü'ye. Mesela kadir gecesi geçince normalde onu bir sene beklemek gerekir. Kadir Geceniz Mübarek Olsun Kartları (REKLAMSIZ) On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin son günlerine denk gelen Kadir Gecesi için derlediğimiz fotoğraflar . Yani yaklaşık bir asır kadar evvel Denizli'de büyük evliyadan Hacı Hasan Feyzi isminde bir zat, bir gün talebelerine: "Bugün Kürdistan'da bir büyük evliya dünyaya geldi. #RisaleiNur #Bediüzzaman #SaidNursi Katılım Linki Risale-i Nur Enstitüsü | KADİR GECESİ İSTANBUL PROGRAMI. Üst kısımdan sitemize üye olabilir ve içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Bu arada son asırlarda ortaya çıkan. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. _“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin, kul hakkı hâriç, geçmiş. Çünkü insandan meydana gelen zulmeder. İhtar: Şu risalelerde teşbih ve temsilleri, hikâyeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakaik-i İslâmiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanid olduğunu göstermektir. Herbiri kendi nazarında "yoktur" der. Ondan önce hiç kimseye vermemiştir. a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Netice 1: Risale-i Nur talebesi olmanın birinci şartı, Risale-i Nur dai­resi içerisinde, fena mana­sında, yani ben dediği zaman O'nu kastede­ceği() ve her umurunda kendisine teslim olacağı bir mürşid bulmak­tır. Risale-i Nur ki, Aliyy-ül Murtaza ve Gavs-ı Azam Celcelutiye'de ve bazı kasidelerde etmişler işaret! Risale-i Nur ki, hiç kopmayacak olan urvet-ül vüskadır! Sarılmıştım zira, hem hidayet ve ayn-ı hakikat (28. Bulunduğumuz dünyayı anlamlandırmak. Gece ifadesinin kullanılması da masiva ile ilişkinin kesilmesine işaret ediyor olabilir. sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair müteaddit hadis şerifler varid olmuştur. Gecenin nuru sarsın bütün ruhumuzu…. Journalist und Author / Yazar / https://t. Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!" (Kadir Suresi: 1-5) Bir ilim meclisidir Ramazan. Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr'i tahsis etmişler. Bunu E-postayla Gönder BlogThis! Risale-i Nur içerikli beğendiğiniz, tavsiye etmek istediğiniz videoları [email protected] gecesi olarak ihya edilmektedir. Risale-i Nur Enstitüsü; Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin daha iyi anlaşılması ve tanıtılması için ilmi faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetlere destek olmak amacıyla kurulmuştur. Kadir gecesi yazın en sıcak ya da kışın en soğuk mevsimlerinde. leri Türbe Fotoları By Mucit41; Kuran'da uzaylılarla ilgili yer alan sır! Kuran’daki Zülkarneyn galaktik adam mı? Kabenin Bölümleri; Ramazan Bayrami Namazi,fazileti; KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI; Aranıyor! Ölü ya da diri! Mekruh Nedir ? Hz. Her kelimesi bir ilaç… imana kuvvet. Değer ve faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihyâ eden, geçmiş günahlarından arınır. Risale-i Nurlarda Ramazan-ı Şerifle İlgili Bazı Mektuplar. Güzel söz islam özlü sözler hakkında daha fazla fikir görün. Bir mahrem risale vardı ki, o mahrem risalenin neşrini men'etmiştim. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Yüzer lezzetli ışıklarından bu tek faydasına bak: Nasılki senin gayet sevdiğin bir zâtı bir tehlikede ölüyorken gördüğün dakikasında, Hekim-i Lokman ve Hızır gibi bir doktor geldi. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur. " Posted by Risale-i Nûr'un Şerh ve İzah'ı on Mart 25, 2012 " gibi cümlelerini te'vîlât-ı fâside ile te'vîl etmektedir. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Risale-i Nur İzah Metinleri ve Görsel Destekli Eğiti Progra ı Çalış aları ızı 3 Te el Hedefi Var: 1-İsla ı çağı a la ışı a e u gu e aklî şekilde takdi ede 'isale-i Nur u toplu u her kade esi e a ak e her çeşit tahsil se i esi deki i sa ları kola a la a ile eği, ze kli, rahat e etkili ir şekilde eserlerle ta ıştır. Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr'i tahsis etmişler. Bediüzzaman Said Nursi & Risale-i Nur Külliyatı | SaidNur. RİSALE-İ NUR; FIKIH DERSLERİ İhsan Şenocak Kadir Gecesi: 13008: Dinle/ İzle: Bayram Ali Öztürk Kadir Gecesi: 12992: Dinle/ İzle: Nihat Hatipoglu - Kadir Gecesi: 2100: Dinle/ İzle: YAZILAR: Kocasının Onurunu Koruyan Saliha Kadın:. Hem nihayetsiz bir RAHMET ve İHSAN, muhtaç müteşekkirlerinin devam-ı tena'umlarını iktiza eder. Antalya'dan Hasan Aksoy: “Bir kardeşimiz, “İmam-ı Şaranî'ye göre bu sene Kadir Gecesi 11 Temmuz 2015 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecedir” . Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi, Ramazan ayında Kadir gecesi Rahmet-i Rahmana iltica ile bu dünyadaki fani hayata veda etmiştir. OLAĞANÜSTÜ BİR KEŞİF YOLCULUĞU. Demek, hayalî hikâyeler değil, doğru hakikatlerdir. يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا. Risale-i Nur Külliyatından derlediğimiz Ramazan ayı ve bin aydan daha hayırlı olan, 80 senelik bir ömür sermayesini kazandıran Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi) hakkında geçen bölümler, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Üç aylar, Ramazan, Kadir gecesi ve bayram ile ilgili mektupları ve sözleri. O gece eve dönerken Rabb'imizin büyüklüğünü ve sonsuz kudretini düşündüm. “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Risâletini İncil, Tevrat ve Zebûr’un müjdelediği; nübüvvetini doğduğundan hemen önce ve doğumu ânında. Bu gecede Kur'an okumak, zikr yapmak gibi herhangi bir güzel amel, içinde Kadir gecesinin olmadığı bin aydan daha hayırlıdır. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Ramazan-ı Şerifte amelin sevabı bire bin iken Kadir Gecesinde otuz bin hasene sayılır. Risale-i Nur SON Tecelligah ! ebedî, sermedî, misilsiz bir CEMAL, elbette âyinedar müştakının ebediyetini ve bekasını ister. ” 5 Âyeti ile, Kadir Gecesi’nde, amel, ibadet, duâ, niyaz, evrad ve ezkârla ulaşılacak hayır ve sevabın, içinde Kadir Gecesi olmayan bin ayda, yani bir ömürde ulaşılacak hayır ve sevaptan daha çok ve daha fazla olduğu müjdeleniyor. Risale-i Nur Külliyatı; 06-Mektubat-ı Rabbani Dinle; 07-Zikir Meclisleri. Şimdiye kadar 87346 defa izlendi. Bizler, bize zulmedenle­ri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur’da istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz. Bunlar Said Nursî'nin onayı ile Nur Risaleleri'ne alınmış, hatta bunların hangi risalenin neresine. Benim bulunduğum günlerde Şualar'dan 1. Cenab-ı Hak, Kadir Gecesi'nde kullarını akıl almaz ihsan ve ikramlara mazhar ediyor. Risale-i Nur dersleri internetten canlı yayınlanıyor. Archive for the 'Rİsale-i Nur Ders Videoları' Category. Mü'minler tarafından genellikle benimsenen, Kadir Gecesinin Ramazanın 27'nci gecesi olduğudur. Bediüzzaman Hazretleri Dördüncü Ricada, Kur’ân’ı; semavat ve arzdaki her şeyi kuşatan ve emri altında bulunduran, terbiye eden, celâl sahibi Allah’ın rahmetinden sonsuz kaynak olarak nitelendirip Kadir Gecesini o kudsî kaynağa dayanarak işaret eder. kadir gecesi mesajları 2022 yeni kadir gecesi mesajlar en güzel kadir gecesi mesajı resimli kadir gece mesajları kadir gecesine özel mesajlar kadir gecesi sözleri 2022 Kadir Gecesi Mesajları anlamlı kadir gecesi mesajları kadir gecesi ile ilgili mesajlar kadir gecesi sözleri etkileyici kadir gecesi mesajları kadir gecesi kandil mesajları kadir gecesi mesajları kısa ve öz resimli…. Mevlana melekler şeytan 32 ve 54 farz Kadir gecesi içinde o kadar büyük iyilik ve hayır vardır ki bu hayır insanlık tarihinde bin yılda yapılmamıştır. Çünkü ruh zamanla sınırlı değil. Kadir Gecesi Misalindeki Velayetlerin Farkı Soru 15. " İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şirket-i mâneviye sırrıyla, İnşaallah herbiriniz kırk bin dille tesbih. s) bana geldi; şöyle dedi: —"Ya Muhammed, başını semaya kaldır. İmam Şarani'ye göre Kadir gecesi hesabı 'Ramazan'ın her bir gecesi çok kıymetli olduğundan ötürü Allahü têâlâ, kullarım yalnızca Kadir gecesinde değil de Ramazan ayının her gecesini ibadetle geçirip istifade etsinler diye 'kadir gecesini' Ramazan-ı Şerif'in geceleri içinde gizli kılmıştır. C: Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri "Dün at üzerinde elinde kılıç ve kalkan,bugün uçak ile elde kalem ve kitap. ) İhtar ve İtizar Bu mânevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkınde bir sür'atle (Haşiye) te'lif edildiği gibi; hem umuma muhalif olarak tashihata ve dikkate vakit bulmayarak, te'lifi gibi gâyet. Mi'râc, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir. Bu gece ibadetle geçirirsek daha güzel olur. Aziz, Sıddık Kardeşleri­m! Risale-i Nur dünya işlerine alet olamaz, dünya işlerine siper edilmez. Gecelerin en önemlisi ve feyizlisi Kadir gecesidir. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bediüzzaman Said Nursi, Miladi 1878 te Bitlis in Hizan ilçesine bağlı İsparit nahiyesinin Nurs köyünde doğdu. Şeyh abdülhalık Gücdevani (KS) ( ? - 1220) Buhara'ya yaklaşık 30 km. -Risale-i Nur' un bir esası da dostluk ve kardeşane arkadaşlık bağları kurmaktır-Risale-i Nur mesleğinde benlik, enaniyet, şan, şeref, gösteriş ve makam sahibi olmak yoktur-Nur mesleğinde, îman ve Kur' an hizmeti, maddî ve manevî hiçbir makama basamak yapılamaz-Nur mesleğinin dört yolu: acz, fakr, şefkat ve tefekkür. Bu hususta, büyük Üstadımızın ve azîz kardeşlerimin kıymetli dualarını niyaz eylerim. Kadir Gecesi programı internetten yapılacak. C: Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri. Çünkü bu gelişmeler ve bu tartışmalar, sadece Risale-i Nur ile ilgili olan kişi ve toplulukların değil, aynı zamanda bütün bir ümmetin mukadderatıyla ilgili sonuçlar doğurma. Etiket: kadir gecesi mesajları risale i nur Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri Kadir Gecesi, İslam dinine göre, Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla İslam Peygamberi Hz. 2021 aksami mubarek Kadir gecesi özel dersi …İnsanlarda (veli), cum'ada (dakika-i icabe), ramazanda (leyle-i kadir), esma-ül hüsnada (ism-i a'zam), ömürde (ecel) meçhul kaldıkça,sair efrad dahi. gibi bir rahmet, güneş gibi bir nur, ekmek gibi zorunlu bir gıda, bir ihtiyaç olduğunu. ” (Kadr Sûresi) Bu dünyanın en önemli hadiselerinden biri Kur’ân-ı Kerîm, biri de Peygamber Efendimizdir (asm). Fakat en ziyade Risaleleri okumağa gayret ediyoruz, ehemmiyet veriyoruz Çünki Nur Risalelerini ne kadar sık sık okursak, bu dualardan daha ziyade feyz alıyoruz Duaları, evradları mübarek gecelerde, hususan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi'rac ve Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri gibi vakitlerde okuyoruz (Hanımlar Rehberi: 158). Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Kur`ân-ı Kerim`in inmeye başladığı Ramazan ayı`nın yirmi yedinci gecesi. "Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır. Hayatlarımızı gözden geçirelim, günahlarımıza tövbe edelim ve hayatlarımızı tekrar sorgulayalım. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Bin aydan hayırlı bir gece:Leyle-i Kadir: Müslümanların çok sayıda mübârek gün ve geceleri vardır. nur serpen ve her bir harfinde asgari olarak on sevap ve on hasene ve bazen on bin ve bazen Leyle-i Kadir sırrıyla bir harfine otuz bin hasene ve meyve-i cennet ve nur-u berzah veren Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'dır. Gece gündüz devamlı zikrederdi. Tenezzelül melaiketü verruhu fiha biizni rabbihim min külli emr. HASTALAR RİSALESİ Yirmibeşinci Lem'a Yirmibeş devadır (Hastalara bir merhem, bir teselli, mânevî bir reçete, bir iyadet-ül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz. Zaman denen misali sayfada ömrümüz, devletimiz, dünyanın, kainatın ömrü, gece-gündüzler saatin tık-tıkları ile dilimlenirken, hayat anlara paylaştırılıyor. Risale-i Nur'la ilgili konular « Önceki Yazılar. Yirmisekizinci Lem'a'da geçen; "Ben ilmin şehriyim Ali'de onun kapısıdır. Kadir Gecesini Nasıl Değerlendirmeli? Said Kılıç. Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler… Risale-i Nur Sohbetleri 63 - Kadir Gecesi on Vimeo Why Vimeo?. Risale-i Nur`da "Kadir Gecesi" Bu Gecenin Mübarek Kılınmasının Hakikatte Sebebi Kur`an`ın Bu Gecede İndirilmiş Olmasıdı Yüce Allah`ın, Peygamberi vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur`an`ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi, mü`minler için pek çok manaları ihtiva etmektedir. Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle herbir . " (Kadir Suresi ) Resul-i Ekrem (s. Cumartesi, 25 Eylül 2010 03:19 - FELSEFE "Felsefe Dinin huzursuz kardeşidir. Yeni Okur medresemizde Kadir Gecesi programı yapılacaktır. 4- Melekler ve Rûh (Cebrâil veya Rûh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَBen hem kendimi hem sizi hem Risale-i Nur'u taziye ve merhum Hâfız Ali'yi ve Denizli mezaristanını tebrik. Devamında 3 adet Kadir Suresi okunur. Son tahlilde bu, rasyonel ve kantitatif bilginin ihata edemeyeceği, neticede kalbin ve ruhun en üstün seviyede bir işlevi olan iman ile alâkalıdır. Risalei nur hakkında Vaki'a tarafından yazılan gönderiler. Kuran-ı Kerim, Kuran Okuyan Kalem, Risale-i Nur ve diğer her türlü islami ürünü ve dini kitabı bulabileceğiniz en güvenilir site. Ayet, Hadis ve Risale-i Nur Eşliğinde ASR-I SAADET. Binaenaleyh CEMAL sermedî ve daim olursa, behemehal onun inceliklerini gösteren âyinelerinin de EBEDİ ve. 4- O gecede, Rablerinin izniyle melekler ile Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. Kadir Gecesi ile ilgili Risale-i Nurda geçen yerler. Allah'ım, Leyle-i Mi'rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. rİsale-İ nur dersİ 6- 16102019 -İnsanin cİrmİ kÜÇÜktÜr fakat İnsan allah'i tanimazsa ve o'na İsyan ederse cÜrmÜ Çok bÜyÜk olur 744 2 Yorumlar. Yaratılacak her şeyin önce ölçüsü oluşturulur. "Bin aydan hayırlı" demenin bir başka ifade şekli de "bir ömre bedel" demektir. İbadet, ne büyük bir ticaret ve saadet. Çünki bulduğu her gerçekten sonra bir soru daha sorar. Din kendi gerçeğini bulur ve huzura kavuşur. Rivâyât-ı sahiha ile “Leyle-i Kadri nısf-ı âhirde, hususan aşr-ı âhirde arayınız” ferman etmesiyle, bu gelecek geceler, seksen küsur sene[…]. Babasının adı Mirza,annesinin Nuriyedir. İşte bu misal gibi,normalde tarikat yoluyla insanın Allah'a ulaşması yani onu bir insan-ı kamil olarak tanıyabilmesi uzun bir yolculuktur. de] En güzel isimler Allah'ındır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Biz, her şeyi bir kadere (ölçüye) göre yaratmışızdır". Kadir suresinde verilen bilgiler ışığında ve Kur’an’ın Ramazan ayında (2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiğine dair (44/ 3-4) ayetler birlikte ele alındığında, Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu çıkmaktadır. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. uzaklıktaki Gücdevan köyünde (bugünkü telaffuzu Gicdüvan) doğdu. oluyor ki, neş'e-yi uhrâyı inkâr ediyorsunuz? O, onun misli, belki daha ehvenidir. Cevşen | Kuran-ı Kerim | Risale-i Nur – [www. Etiketler: arefe duası, bayram, bediüzzaman, dualar, kadir gecesi. Yüce Allah`ın, Peygamberi vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur`an`ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi, mü`minler için pek çok manaları ihtiva etmektedir. Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü; bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, Bâki-i Hakiki'nin yoluna sarf ediniz. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak, Kur'an tefsiri Risale-i Nur külliyatını Android veya IOS telefonunuza, hatta bilgisayarınıza ÜCRETSİZ olarak indirebilir veya kitap olarak ilgili neşriyatların sitelerinden güvenle satın alabilirsiniz. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. “Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar” Hadis-i Şerif. Fısk ve sefahet, ne büyük bir hasâret ve helâket olduğunu anlamak istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak. Ramazanın yirmi yedinci gecesi telâkki edilen muazzam nurlu Kadir Gecesinden istifade edilmesi ısrarla tavsiye edilir. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3- Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. Abdullah Tekhafızoğlu'nun Nur Risalelerine Eleştirel Bir Yaklaşım/Risale-i Nur'un İçyüzü. İmamı Şa'rani Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre şöyle tesbit. ÜSTADIN VEFATI VE ŞEAİR-İ İSLAMİYE. a) için kararlaştırdığı gibi, bu geceyi de (şabanın on beşinci gecesini) biz Ehlibeyt için kararlaştırmıştır. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur. Leyle-i Mirac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. BUHARİ ŞERİF DERSLERİ MEHMET KESKİN 114 - 20032022. Risale-i Nur'daki uydurma Hadisler ve Said-i Nursi'nin Hadis Uydurmacılığı. by Risale-i Nûr'un Şerh ve İzah'ı on Mart 24, 2012 • Kalıcı Bağlantı. Edirne-İstanbul arası 1 saat 20 dakikaya inecek. İslamiyet güneş gibidir, üflemekle söndürülmez gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. v) e gönderilmeye başlandığı gecedir. Sait Okur, bilinen adıyla Said Nursî (1878 - 23 Mart 1960 ), Kürt İslam âlimi, müfessir ve yazar. MİR'ÂC KANDİLİ Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve Regaib gecesi, Zât–ı Ahmediye'nin terakki hayatının başlangıcının ünvanıdır. Küresel COVID-19 (Koronavirüs) salgınını göz önünde bulundurarak, mekân çalışma saatlerini doğrulamak için önceden arayın ve sosyal mesafeyi korumayı unutmayın. En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gece. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede (üç aylarda) yüze ve bine çıkar. "Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr 'i tahsis etmişler. tvHayrat Vakfı - Ahmet Erem: Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Forum yöneticileri tarafından silinmiş yada başka bir bölüme taşınmış olabilir. Süfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan. Bu esnada şahsi hayatımızda, sosyal hayatta, bizimle, devletimizle, insanlıkla ilgili bazı anlar ön plana çıkıyor, önem kazanıyor. risale-i nur'a başlayacaklara tavsiyeler. Risale-i Nur'un, Diyanet - asıl nüsha metni dijital ortamda! Nurculuk ve Gülencilerin Konumu; Kadir gecesi, fiilen indirildiği gecedir. Ve Ramazan-ı Şerif’teki hakikat-ı Leyle-i Kadir. Risale Online - Soru Cevap - Risale-i Nur'da Kardeşlik. Bu gecede yapılan duânın kabul edileceği kuvvetle muhtemeldir. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir" 1 buyurduğu; Peygamber Efendimiz'in (asm), "Allah Kadir Gecesini ümmetime hediye etmiştir. Eskişehir'de Tepebaşı ve Odunpazarı semtlerinde başlatıp, yatılı ve gündüz olarak eğitim verebileceğimiz Yaz Kuran. Nur Risaleleri'nde "Keramet-i Aleviye" diye sunulan zırvaların temel dayanağı, işte bu hadistir. Demek Risale-i Nur, talebesini bulmamtr, ne gariptir. 2021 aksami mubarek Kadir gecesi özel. Risale-i Nur da Ramazan Hakikati admin 15 Mayıs 2018 15 Mayıs 2018 [Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerife dair olan bu ikinci kısımda, bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Risale-i Nur'dan Vecizeler: Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. İnşâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur. Bazen misallerin de yardımıyla ayetin hedefi olan hidayetin aydınlığına ulaştırır ve yazılanın, ilgili ayetin yüzlerce, binlerce inceliklerinden biri olduğunu söyler. risale-i nur kadir gecesi mesajları ile ilgili 1 haber listeleniyor. Hulusi Yahyagil,(Risale-i Nur talebesi, Çanakkale Savaşı gazisi , emekli albay. İkinci Dünya Harbi bitmiş, bütün dünya devletleri, hususan hür dünya denilen ve Üstad Hazretlerinin "sulh-u umumiye muhtaç Hristiyanlık dünyası" (Em:192) dediği Avrupa ve Amerika saadet arıyordu. Kinaiyat kabîlinden yalnız onlara delâlet ederler. Başkası da, "Nazarımda yoktur" der. "Esasen Zbeyir Aabeyin ahsnda btn talebelerine ders vermek istiyordu. Kadir gecesinden nasıl dua etmek gerekir? Kadir gecesi ile ilgili her şey 21 Haziran 2017 1321. Ancak bu tefsir çalışması dışında külliyat inanç başta. Nur Risaleleri'nden yapılan alıntılar, Tenvir Neşriyat'ın Risale-i Nur Külliyatı'ndan veya Silsile-i. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede (mübarek gecelerde) onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Böyle bir vakitte en iyi, en faydalı şeylerle meşgul olmak lâzımdır. Onların rızıklarını ve tüm ihtiyaçlarını en mükemmel ve kusursuz giderensin. A-Kadir Gecesi Kadir gecesinin dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ömer Rıza AKGÜN Hatim Duası: Dr. Risale-i Nur'un toplumdaki her kesimin büyük takdir ve övgüsüne mazhar olduğunu, ancak muhatapların anlayış seviyelerine göre takdir derecelerinin de farklılık arzettiğini belirtir. Bir gece düşünün ki, bir ömre bedel olsun. Kur'an-ı Kerim'in 33 âyetinin, Hazret-i Ali'nin (r. Allah'ım, Sana karşı fakrımızla bizi zengin kıl; Senden istiğnâ ile bizi fakir düşürme. Yeni Yorum Var Sıcak Konu (Yeni Yorum Var) Sıcak Konu (Yeni Yorum Yok). Dosyayı indirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçin. Öyle ya saatlerce oyun başında duran o. Leyle-i Kadir بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)وَمَا اَدْريكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَ. Bu gece yine Rabbimizin verdiği bilgiyle, içinde Kadir Gecesi’nin bulunmadığı bin aydan daha hayırlı olduğu gibi, Arş. Değildir Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında, 1983'te Yardımcı Doçent, 1988'de Doçent ve 1995'te de Profesör oldu. İslâm`da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Risale-i Nur’da oruçla ilgili tespitler (1) 2022-04-12 - Nejat Hasbihal Eren [email protected] Bediüzzaman da İslâm'ın en güzel ve en yüksek sesli bülbülüdür. " Bu gece için şu ameller rivayet edilmiştir: 1- Gusletmek. İsim giymiş manalar / Risale-i Nur Külliyatı ŞU VARLIK âleminin ilim ve hikmetle âdeta kaynaştığını hepimiz biliyor ve görüyoruz. İslam üzerine yazılmış ve 300 kadar ayeti tefsir eden Risale-i Nur isimli 50'den fazla dile. İlahî teknolojinin işleyiş mekanizmasını anlamak. Kim Kadir Gecesi'nde faziletine inandığı ve sevabını Cenab-ı Hak'tan Risale-i Nur Şakirdlerinin iştirak-i a'mâl-i uhreviye düstur-u . Bu iki yön birbirinden en kesin hatlar ile ayrılmalıdır. “Kadir gecesine rastlamış olan ve geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevab kazanır” hadis-i şerifini düşünerek, sık sık vaki olan 27. Ebî Rebâh, Abdullah İbn Abbâs'ın bu geceye niçin "kadir gecesi" denildiğine dair şu sözlerine yer vermiştir: "Allah Teâlâ, bu yıl içinde yağmur, rızık, diriltme, öldürme vs. gecesi olduğu net değil; neden bu geceyi değerlendiriyoruz? Kadir Gecesi melekler görebilir miyiz? Sevapların, Kadir Gecesi'nde otuz bin katı geçtiği söyleniyor; bunun kanıtı nedir?. risale i nurda dua Kalbimizi iman ve Kur'ân nuruyla nurlandır, Allah'ım. Hiç olmadığı kadar şaşırtıcı bir farkındalık kazanmak. tv Hayrât Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İDSB Genel Sekreteriİ'lem eyyühe'l-azizŞu. Kadir gecesi mesajları risale i nur ile İlişikli yazılar Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri Kadir Gecesi İslam dinine göre Kuran-ı Kerimin vahiy yoluyla İslam Peygamberi HzMuhammed sav e gönderilmeye başlandığı gecedir. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فى لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرينَ () فيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكيمٍ Duhan / 2-3. Konu / Konuyu Açan: Yorum: Okunma: Oyla: Son Yorum []: Üzgünüz, aradığınız içerik belirtilen tarih ve zaman aralığında bu forumda bulunamadı. _“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin, kul hakkı hâriç, geçmiş günâhları bağışlanır. Risale-i Nur Külliyatının bir çekirdeği, insana Rabbini tanıtan yolların, nefisle mücadelesinde takip edeceği esasların, iman hakikatlerinin açıklamalarının yer aldığı, Risale-i Nur Külliyatı'nın fihristesi ve bir nevî fideliği addedilen bu eser Bediüzzaman'ın ilk eserlerindendir. Ne yaparız da insan merkezli, insanların huzur içinde yaşayacağı, kimsenin. Sezai Karakoç'u zaten tanıyor, okuyordum. -1- olan Kadîr-i Zülcelâlin, o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufât-ı Rabbâniyesiyle, yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın bârid beyaz. Risale-i Nur Kur'an'ın mu'cize-i maneviyesi olarak bütün dünyayı ilmen mağlub eylemiştir. ( Risale-i Nur Külliyatı, şualar: 505) —"şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a. Bediüzzaman Said Nursi & Risale-i Nur Külliyat Mübarek Kadir Gecesi! Bunu bize hediye etti Hakîm-i Ezeli, Bu gece biz günahkârlara Rabbin lütuf eli. 2020 - Risale-i Nur Külliyatından Yirmi Sekizinci Lema. Kadir Gecesi değer gecesidir, ALLAH tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi'ni, kader gecesi diye tercüme edebiliriz. Kadir Suresi; Kadir Gecesi Okunacak Dua; RAMAZAN AYI VE ÖNEMİ; Kuran-ı Kerîm' de Adı Geçen Vücut Dostu Besinler - Kuran-ı Kerîm' de Adı Geçen Vücut Dostu Besinler - Kuran-ı Kerîm' de Adı Geçen Vücut Dostu Besinler - Mayıs (1) Mart (5) Şubat (2) 2016 (1). Rekatta: 1 kere Fatiha Suresi okunup amin denir. Allah'a dua ve O'nu medh u sena etme-ye çalışın. Kadir gecesi Müslümanlar arasında genellikle Ramazan’ın 27. Çünkü sırr-ı ihlâs ve sırr-ı ubudiyete münafidir. Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr’i tahsis etmişler. Kamerî ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibâdetinin yerine. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Arapça Risale-i Nur Külliyatı (pdf) oku-indir - Ana sayfa. Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı. Konuyu başlatan furkan42fatih; Başlangıç tarihi 11 Ara Cenâb-ı Hakk'ın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın sâniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deverânı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömr-i insan ve günleri sayan edvâr-ı ömr-i âlem birbirine bakarlar. "Öldükten sonra neşrolunsun" demiştim. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. İnançsız ve ihlâssız yapılacak herhangi bir din Bugün Mirac Kandili Hz. (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin. a sa㧠sahabilere sekiz takdim. Bu konu açıklanışı Risale-i Nur'un 18. Çünkü bu gecede kadri yüce bir kitap olan Kur'an-ı Kerîm inmeye başlamıştır. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur… Şualar Risale-i Nurda RAMAZAN Hakikatı 18 Haziran 2015 "Harman YERim" içinde. Üstamız hazretlerinin leyle-i kadir ve kudsi geceler hakkındaki tebriklerinin ve beyanlarının alem-i islam, . " (2) sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal bir gece olduğunu belirtmişlerdir. Bu, günahların hafiflemesine vesile olur. Konuk: Cenk Çalık Konu: Risale-i Nur'dan Muhtelif; Risale-i Nur'da Kadir Gecesi tebrikleri ve sevapları. Bu sene Kadir gecesi anlayışının yanl. Risale-i Nur'da "Kadir Gecesi" Bu Gecenin Mübarek Kılınmasının Hakikatte Sebebi Kur'an'ın Bu Gecede İndirilmiş Olmasıdı Yüce Allah'ın, Peygamberi vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi, mü'minler için pek çok manaları ihtiva etmektedir. İsa gelecek sözler ve hadisler hz. Cemil Tokpınar: Kadir Gecesi'nin kadrini bilelim. Felsefe hiçbir zaman huzura kavuşmaz. —"Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı: —"Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kadir Gecesi bu ikisinin buluşmaya başladığı zamandır. Konbuyu başlatan Yeltegiyan; Başlangıç tarihi 9 Mar 2008; Etiketler abbã¢s arz ã§ikar birlik buna cebrail delildir derece ettiklerini fazileti gayret gezi hayirli kavga kã¢firler kendisinde milleti rasã»lallah red rivayette s. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmi bine çıkar. "Kadir Gecesi'ni hususan son 10 günde arayınız" s. EL AZ OKUNMUŞ Dikkat ! Lugatçesizdir. Geçen gece çalıştığım kurumda bir yandan vazifemi yaparken bir yandan da farklı radyolarda dinî muhtevalı programları takip ediyordum. "8 "Gizli olan bu gecede muhtemel bulunan Leyle-i Kadirlerinizi tebrik ederim. Mektub'da, dünkü Kadir gecesine ulaşmak için birinci adam bir sene bekliyor, diğeri ruhen yükselip düne gidiyor. Söz) Mustafa Önen - Mu'cizat-ı Ahmediye Dersi; ALLAH Bu Kâinatı ve İnsanı Neden Yarattı? Ahirete İman ve Aile. Ben kemal-i ferahla gideceğim. " [5] *** "Kur'an-ı Hakîm'in herbir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. 54 Risale-i Nur`da Kadir Gecesi Leyle-i Kadir بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)وَمَا اَدْريكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ (2)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ… Devamını Oku » tevhid 23 Temmuz 2014 51 Kadir Gecemiz Mübarek Olsun. com adresine gönderin, sitemizde yayına girsin Risale-i Nur Forum - Bediüzzaman Said Nursi. Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!” (Kadir Suresi: 1-5) Bir ilim meclisidir Ramazan. v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kuran'ın doksan yedinci suresi. Risale-i Nur'da Kadir Gecesi Bediüzzaman Hazretleri Dördüncü Ricada, Kur'an'ı; semavat ve arzdaki her şeyi kuşatan ve emri altında bulunduran, . kelimesi olmasından da hareketle bu gecenin 27. Leyle-i Kadr (Kadir Gecesi): "Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve gelecek leyle-i Kadr'i her bir Nurcu hakkında seksen üç sene ibâdetle geçmiş bir ömür hükmünde geçmesini, hakikat-i Leyle-i Kadri şefaatçi ederek, rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz. Bu gece, bütün kâinatın rahmetle kuşatıldığı bir gece. Etiketler: 2011 kadir gecesi mesajları, kadir gecesi, Kadir Gecesi 2011, kadir gecesi kartları, kadir gecesi mesajları 2011, Kadir gecesi risale-i nur, Kadir gecesi sevabı, Kadir gecesi tebrik kartı, resimli kadir gecesi kartları, resimli kadir gecesi mesajları. Risale-i Nur'dan Hikayeler “Kardeşlerim bu gece Kadir Gecesi. Take a fresh look at your lifestyle. İnsanlık için bir hidayet kaynağı ve kurtuluş reçetesi olan Kur’an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlamıştır. " Tesbihat'la, Cevşen'le, Risale-i Nur'a bir nevi zikir de ekledi. Aziz, sıddîk kardeşlerim, Leyle-i Mi'râc, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bir köşkün fiyatı 60 bin rekât namaz kılmaksa eğer, bu geceye mahsus o bedel iki rekâta düşüyor. Hak Erenleri - Hz Mevlana; Hz Mevlana. ''radyonun içindeki melekler sayesinde'' cevabını verdiğini bilerek okuyun. ne yapmam lazım 28-10-08, 00:01 #3: єяяσя-кѕк. Kandillerin en üstünüdür ve “Gecelerin Sultanı” olarak isimlendirilmiştir. O dehaların zamanı olan bütün zamanlarda geçer­li olan zaman birimleri kullanır, bunlar da bir zaman, bir süre sonra ve benze­ri zaman kalıplarıdır. Ve keza hakaik-i sabitedendir ki, yüksek bir CEMAL sahibi bizzât kendi gözüyle ve bilvasıta başkasının gözüyle, CEMALİNİ ve CEMALİNİN İNCELİKLERİNİ görmek istiyor. Senin vazifen fahir değil, şükürdür. son paragrafı okumanız yeterlidir. " Hem, Cenâb-ı Hak, insana karşı ettiği ihsanât-ı azîmeyi -1- kelimesiyle işaret edip, der: "Size böyle nimet eden bir Zât, sizi başıboş bırakmaz ki, kabre. Kur’ân-ı Kerimde yer alan Kadr Sûresi, vahyin başlangıcından ve bu gecenin büyük kudsiyet, fazilet ve bereketinden ve bu gece kâinatı kaplayan. Kadir Gecesinde ise otuz bin sevap var. LEYLE-İ KADİR'DE KALBE GELEN PEK UZUN VE GENİŞ BİR HAKİKAT. Leyle-i Kadir Şüphe yok ki biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Devamında 3 kere İhlas Suresi okunur ve selam verilir. Ali keramet gösterip, Kaside-i Celcelûtiyesinde Risale-i Nur'dan haber vermiş. “Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar” Hadis-i Şerif. kadir gecesi'nin hakikatini yüz bin el ile aramak Bediüzzama­n Said Nursî 2019-05-30 - Bediüzzama­n Said Nursî. Filed under: Risale-i Nur'dan İnciler — Ah Binel Ask @ 9:18 PM. Kadir gecesinin de Ramazan'ın 27. İşte Kadir gecesi bunun için bin yıldan daha hayırlıdır. Böyle büyük bir Halık-ı Rahim nelere kadir değildi ki. Cerrahi 2-Muzaffer Ozak; Cerrahi Zikir-Muzaffer Ozak; Galibi Zikri- Kadir Gecesi; Halveti Uşşaki Zikir; Mevlevi, Haveti, Cerrahi Zikir; Muhtelif Zikir Meclislerinden; Rifai Zikri; 07-Mesnevi Dinle; 08-Hayatı Şerifleri. Kadir Gecesinin 5 Alameti., Naat ve islami bilgiler için., Kadir Gecemiz Mübarek Olsun., Risale İ Nur Kadir Gecesi Haberleri., 'Kandil' kelimesi ve Risâle., Mübarek Berat Gecesi Fazileti ve Amelleri., bediüzzaman websites like nurpenceresi., Ramazan ve Kadir Gecesi Lahikası., kadir gecesi mesajları risale i nurMUHTEŞEM SÖZLER., Kadir Gecesini Nasıl Değerlendirmeli?., DERSLER / Alfabetik dersler., Risale I Nur Sözleri Resimli., TESBİTLER » Bediüzzaman Risale., Beraat Kandili ile ilgili ders., 'Kadir gecesini son on günde arayınız'., Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale., Sirâcünnur (@nsiracun) / Twitter., Kadir Gecesi ne zaman? Bu gece Kadir Gecesi mi?., Regaib Kandiliyle İlgili Risale., Kadir Gecesi ne zaman? (2022 Kadir Gecesi hangi güne denk., BİLİR MİSİN, KADİR GECESİ NEDİR?., Dinimiz İslam: İsim giymiş manalar / Risale., abdicik: Kadir Gecesi Okunacak Dua., Cemil Tokpınar: Kadir Gecesi'nin kadrini bilelim « Yaşar., Kadir Gecesi nasıl geçirilmeli?., İkinci bir Kadir Gecesi' olan Mirac Gecesi yarın., Kadir Gecesi'ni İhya Etmek., 'Son 15 Gün Uyutmuyordu Üstad!'., COM 24 SAAT CANLI ILAHI DiNLE TIKLA Sesli chat., net » Kabe İmamlarından Görüntülü Kur'an ve Dua.